Prevents Micro Scratches | Athens GR | NANO4LIFE EUROPE L.P.

Prevents Micro Scratches

Protecting Your Automotive Finish with Nanotechnology

Every car that ever leaves the garage will get covered in scratches, right? Not when you use car paint anti-scratch protection from NANO4-Life Europe L.P. in Athens, Greece. Our sealant bonds to the surface of your vehicle at the molecular level, creating a clear ceramic coating able to repel dust and dirt while maintaining the glass-smooth finish of a new paint job. It prevents micro-scratches from occurring while providing UV protection to maintain color.

 

Durable Anti-Scratch Protection that Bonds with Your Car Paint

 

Our products when applied with the paint create a clear coating that will endure for years. Add our NANO4-CarProtect and watch water roll right off the body no matter how heavy it is raining. Did you roll through some mud puddles? A quick rinse with just water will banish the mud and grime while preventing micro-scratches from harming the finish of your car. You can rub all you want, and our nanotechnology coating will remain intact.

 

Protecting Tires, Wheels, and Plastic Fascia

 

We offer a complete line of products specifically formulated to work with each material found on your vehicle's exterior and interior. Your body-color bumpers will keeps its matching appearance while your wheels will shed dirt and rust every time you drive through the rain. Use one of our formulas for glass and prevent micro-scratches from appearing on your windshield. Even your tires can maintain a glossy finish for months at a time with a single application.

 

A Single Application Lasts--Even through Many Washes

 

You may think that you will be reapplying our NANO4-Car Paint Anti-Scratch Protection every few months, just like traditional waxes and polishes. Those old-fashioned systems wear off after just a few drives in the rain. Our products create a lasting bond that is able to stand up to wind, rain, snow, ice, and extreme heat. Some products maintain their ability to resist scratches for years.

 

Providing a Superior Product for Clients or Your Personal Ride

 

We offer distribution world-wide with next-day delivery possible in many instances. Click or call for details or order your NANO4-LIFE products straight from our easy online store.

NANO4LIFE EUROPE L.P.® - Vouliagmenis Ave. 318 - Ag. Dimitrios - 173 43 - ATHENS - GREECE

Aby skontaktować się z lokalnym dystrybutorem, kliknij tutaj.

Wykorzystanie danych i logo:
Znaki towarowe, logo, znaki rozpoznawcze (zwane dalej łącznie "Znakami towarowymi") wyświetlane na Stronie są albo zarejestrowane, albo nie są to znaki towarowe NANO4LIFE EUROPE Co® i/lub strony trzecie. Żadna z informacji zawartych na Stronie nie może być interpretowana jako wyraźna lub dorozumiana licencja lub prawo do korzystania z jakiejkolwiek formy znaku towarowego wyświetlanego na Stronie bez pisemnej zgody NANO4LIFE EUROPE L.P.® i innych stron trzecich, które mogą być właścicielami znaków towarowych wyświetlanych na Stronie. Korzystanie przez użytkowników ze Znaków Towarowych wyświetlanych na Stronie lub jakiejkolwiek innej zawartości Strony, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym Regulaminie i surowo zabronionych. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Nanotechnologiczne rozwiązania powłokowe | Bezpieczna funkcja antybakteryjna | Powłoka ceramiczna 9H | ochrona przed promieniowaniem UV | Pozostań suchy suche | Samoczyszczące-Łatwe czyszczenie | Zapobiega mikro zarysowaniom | Trwała odporność na zabrudzenia | Ultrahydrofobowa powłoka oleofobowa | Carpaint Shine Produkt | Metal antykorozyjny-antyoksydacyjny | Carpaint-Antiscrach Ochrona | Zapobiega zapachom mikrobiologicznym | Hydroizolacja dywanów meblowych | Zaawansowana odporność chemiczna (kwasowa) | Zabezpieczenie antygraffiti

Ochrona powierzchni budynków | Stała funkcja grzybobójcza | Obuwie Ochrona przed wilgocią | Ochrona statku morskiego

© 2008 - 2020 by  NANO4LIFE EUROPE L.P.®. All rights reserved.