Advanced Chemical (Acid) Resistance | Athens | NANO4LIFE EUROPE L.P.

Advanced Chemical (Acid) Resistance

Sail Year Round with Durable Sea Salt Ship Protection

Do you spend an exorbitant amount of money and time every year removing the damage caused by ocean spray, wind, and waves on your boat? Discover what NANO4-LIFE Europe L.P. in Athens, Greece can do for you with a complete line of products designed to repel water while sealing just about every surface onboard. Our sea salt ship protection products create a clear and durable barrier that stops scratches, water penetration, and mineral build up on your deck, hull, railings, and windows.
                         
Advanced Chemical Resistance Protects Your Hull and Decks
                         
We use nanotechnology and advanced chemical resistance to bond NANO4-Yacht to all the exposed surfaces of your boat or ship. The easy application process just needs a spray and wipe to start and up to 24 hours to harden into its final durable state. Our different products use the right chemicals to permanently adhere to a variety of surfaces from wood to metal to fiberglass and plastics. Water, salt, and grime rinses right off without soaking the original material.
                         
A Long-lasting Application that Bonds with Nonporous Surfaces
                         
You know that traditional gel-coats work with your hull, but how do you extend the life of your teak decks? NANO4-Life and our sea salt ship protection is able to seal porous materials including wood without changing its appearance or performance. The only difference you will notice is that the dirt, sand, and scuffs left behind by your guests will wash away using nothing more than a hose and mop. The coating is designed to last all year or longer.
                         
A Polished Appearance that Requires Less Maintenance
                         
When it is time to polish every corner of your boat, our advanced chemical and acid resistant coating ensures that more delicate and sensitive materials are not damaged by more caustic products used during your annual scrub down. At the same time, its UV protective properties maintain the bright colors of your decorative stripes for many years. Learn more about our nanotechnologies and how we can help extend the life and look of your ship or boat.

NANO4LIFE EUROPE L.P.® - Vouliagmenis Ave. 318 - Ag. Dimitrios - 173 43 - ATHENS - GREECE

Aby skontaktować się z lokalnym dystrybutorem, kliknij tutaj.

Wykorzystanie danych i logo:
Znaki towarowe, logo, znaki rozpoznawcze (zwane dalej łącznie "Znakami towarowymi") wyświetlane na Stronie są albo zarejestrowane, albo nie są to znaki towarowe NANO4LIFE EUROPE Co® i/lub strony trzecie. Żadna z informacji zawartych na Stronie nie może być interpretowana jako wyraźna lub dorozumiana licencja lub prawo do korzystania z jakiejkolwiek formy znaku towarowego wyświetlanego na Stronie bez pisemnej zgody NANO4LIFE EUROPE L.P.® i innych stron trzecich, które mogą być właścicielami znaków towarowych wyświetlanych na Stronie. Korzystanie przez użytkowników ze Znaków Towarowych wyświetlanych na Stronie lub jakiejkolwiek innej zawartości Strony, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym Regulaminie i surowo zabronionych. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Nanotechnologiczne rozwiązania powłokowe | Bezpieczna funkcja antybakteryjna | Powłoka ceramiczna 9H | ochrona przed promieniowaniem UV | Pozostań suchy suche | Samoczyszczące-Łatwe czyszczenie | Zapobiega mikro zarysowaniom | Trwała odporność na zabrudzenia | Ultrahydrofobowa powłoka oleofobowa | Carpaint Shine Produkt | Metal antykorozyjny-antyoksydacyjny | Carpaint-Antiscrach Ochrona | Zapobiega zapachom mikrobiologicznym | Hydroizolacja dywanów meblowych | Zaawansowana odporność chemiczna (kwasowa) | Zabezpieczenie antygraffiti

Ochrona powierzchni budynków | Stała funkcja grzybobójcza | Obuwie Ochrona przed wilgocią | Ochrona statku morskiego

© 2008 - 2020 by  NANO4LIFE EUROPE L.P.®. All rights reserved.